ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΥΠΟΥ –D

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΥΠΟΥ –D

Οι προσκρουστήρες τύπου D έχουν εξωτερική μορφή σχήματος D και το κεντρικό τους άνοιγμα είναι τύπου D (DD-Fender) είτε κυλινδρικό (DC Fender). Οι προσκρουστήρες αυτού του τύπου είναι διαθέσιμα σε διάφορα τυποποιημένα μεγέθη αλλά μπορούν να παραδοθούν προσαρμοσμένα για συγκεκριμένες απαιτήσεις, π.χ. προ-καμπύλα ή ειδικά μεγέθη.Τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου προσκρουστήρα είναι:

  • Απλά και εύκολα στην τοποθέτηση
  • Προσαρμοζόμενα μεγέθη
  • Μεγάλο φάσμα εφαρμογών όπως μαρίνες πλοίων και σκαφών, πολλαπλών χρήσεων αποβάθρες, ρυμουλκά και workboats, Μικρές αποβάθρες ελλιμενισμού σκαφών