Νέο Λιμάνι στην Πάτρα

Η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει τους προσκρουστήρες για την πρώτη και δεύτερη φάση του νέου λιμένα της Πάτρας