ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο προσκρουστήρας τύπου παράλληλης ενέργειας είναι ένα μοναδικά σχεδιασμένο πλήρες σύστημα προσκρουστήρα . Ένας μοχλο-βραχίονας που κινείται τοποθετείται μεταξύ της κατασκευής και του πανέλου και περιορίζει την κίνηση του πανέλου κατά τη διαρκεία συνολικής συμπίεσης του προσκρουστήρα , επιτρέποντας του να κινείται μόνο παράλληλα σε σχέση με την τοποθέτησή του, ανεξάρτητα από το βαθμό της συμπίεσης και τη γωνία. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή:

  • The system provides identical energy absorption capacity at any impact level.
  • There is no second point of contact between a ship and a fender system.
  • The reaction force is much lower in comparison with the conventional fender systems.
  • The lower reaction force result in less hull pressure and lighter structures which can lead to significant savings in a complete project.
  • This type of fender is designed exclusively for each particular project.