ΔΕΣΤΡΕΣ

ΔΕΣΤΡΕΣ

Για ιστορικούς λόγους οι δέστρες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των λιμένων και των χώρων, (ειδικά στην ευρώπη) όσον αφορά τις ακόλουθες παραμέτρους: το σχήμα, την ποιότητα υλικών, το σύστημα αγκύρωσης, την προστασία από διάβρωση, τους παράγοντες ασφαλείας και τις μεθόδους σχεδιασμού. Προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις δέστρας, ειδικά συγκολλημένων δεστρών για τους οποίους χρησιμοποιούμε fem-ανάλυση προκειμένου να προσομοιώνουν τις διάφορες περιπτώσεις φορτίου.
Βασικοί τύποι δέστρας: T-head, Round head, Elephant head, Double head, Staghorn, Pipe, Kidney, Canon, Break-off

Υλικά κατασκευής: γκρι χυτοσίδηρο, όλκιμο χυτοσίδηρο, χάλυβα, ήπιο χάλυβα

Τρόπος αγκύρωσης: ράβδοι ήπιου χάλυβα,άγκυρα με παξιμάδι στερέωσης για το νέο σκυρόδεμα, ράβδοι χάλυβα με εποξείδικα ενέματα και παξιμάδι στερέωσης για υπάρχον σκυρόδεμα, cast-σε συστήματα άγκυρα με βίδες break-off κτλ : mild steel anchor rods with end-plates and nut fixing for new concrete, mild steel anchor rods with epoxy grout.

Αντιδιαβρωτική προστασία : Βαμμένο με αστάρι, 2-συστατικών εποξειδική στρώση και πάνω κάλυψη , γαλβανιζέ, γαλβανισμένο και βαμμένο (duplex) κ.α.