ΝΑΥΔΕΤΑ

ΝΑΥΔΕΤΑ

Προσφέρουμε ένα ευρύ φαύσμα ναύδετων από χάλυβα ο οποίος είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής υλικά με όλα τα απαραίτητα τέστ και πιστοποιητικά. Το μεταλλικό ναύδετο προσφέρει ένα εύρωστο σύστημα πρόσδεσης για πλοία που υποβάλλονται σε διαδικασίες αναμονής ή φόρτισης/εκφόρτωσης. Η ασφάλεια πρόσδεσης, η σταθερότητα και η βιωσιμότητα ενισχύεται από την άμεση σύνδεση της άγκυρας προς τη μονάδα αγκυροβόλησης.