ΜΑΝΙΚΕΣ

ΜΑΝΙΚΕΣ

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εύκαμπτων σωληνών/μάνικες υψηλής απόδοσης (για φόρτωση, εκφόρτωση, πλωτές και υποβρύχιες), που χρησιμοποιούνται εκτενώς σε αγκυροβόλιο ανοικτής θάλασσας. Όλες οι εύκαμπτοι μάνικες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του “Οδηγού OCIMF “. Όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και τη συμμόρφωση με το πρότυπο H (Οδηγίες για τον εξοπλισμό υπό πίεση 97/23 / ΕΚ).