ΑΓΚΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ

ΑΓΚΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ

Παρέχουμε μια σειρά από άγκυρες υψηλής δύναμης συγκράτησης για εφαρμογές αγκυροβόλησης στην ανοικτή θάλασσα με δυνατότητες υψηλής απόδοσης με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.